Ep2 S1 Being Thankful-Magpasalamat Ka

Ang mga Kristiyano ay higit na dapat magpasalamat nang higit pa sa sinumang iba dahil ang isa sa mga layunin ng pagiging isang santo ay upang magpasalamat sa Isa na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin.

Christians have more to be thankful far more than anybody else because one of the purposes of being a saint is to be thankful to the One who gave his life for us.

cancel